Szavazás: EU-csatlakozás
Hogyan minősítené az EU-csatlakozásunk 10 évét?
Főoldal | Élelmiszer-biztonság | Az uniós ellenÅ‘rzéseknek köszönhetÅ‘en biztonságos élelmiszer kerül az asztalunkra

Az uniós ellenőrzéseknek köszönhetően biztonságos élelmiszer kerül az asztalunkra

Betűméret: Decrease font Enlarge font

Az Európai Bizottság ma nyilvánosságra hozott jelentése rávilágít, hogy az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerének (RASFF) köszönhetően számos élelmiszer-biztonsági kockázatot elhárítottak, illetve enyhítettek; a biztonsági ellenőrzések pedig garantálják, hogy az élelmiszereket biztonsággal fogyaszthatjuk.

A RASFF-rendszer jelentÅ‘s szerepet játszik abban, hogy az élelmiszer útja a termelÅ‘tÅ‘l a fogyasztóig biztonságos legyen: gyorsreagálási mechanizmust indít, amint élelmiszerbiztonsági kockázatra derül fény.A RASFF-rendszer valamennyi tagja1 gyors tájékoztatást kap az élelmiszerben vagy takarmányban azonosított komoly kockázati tényezÅ‘krÅ‘l, így az uniós polgárok egészségének védelme érdekében együttesen és összehangoltan léphetnek fel az élelmiszerbiztonsági kockázatokkal szemben.
 

John Dalli egészségügyi és fogyasztópolitikai biztos kijelentette:„Az európai fogyasztókat a világ legszigorúbb élelmiszerbiztonsági szabványai védik.Az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszere kiemelten fontos eszköz, hiszen lehetÅ‘vé teszi, hogy a kockázatokat azonosítsák, és az európai piacról eltávolítsák. A RASFF-rendszer mindemellett erÅ‘síti az európai élelmiszer- és takarmánybiztonsági rendszerbe vetett fogyasztói bizalmat. 2011-ben számos meghatározó válsághelyzettel foglalkoztunk, mint pl. a fukusimai nukleáris szerencsétlenség, valamint a dioxin-válság és az E. coli-járvány.Az EU sikerrel oldotta meg a felmerülÅ‘ problémákat, és az esetekbÅ‘l levont tanulságok kétség kívül hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövÅ‘ben még jobban teljesítsünk."

Eredmények

2011 során a RASFF-rendszerbe 9157 értesítés érkezett az EU élelmiszerjogi rendelkezéseitÅ‘l való eltéréssel kapcsolatban, ezek közül 617 bizonyult komoly kockázati tényezÅ‘nek.

Az értesítések többsége (5345) kiegészítÅ‘ értesítés volt, az új értesítések száma 3812-re rúgott.Mindez jelzi, hogy a rendszer a célzottabb működésnek és a részletesebb nyomon követésnek köszönhetÅ‘en egyre hatékonyabb.

A 3812 új értesítés közül3139 élelmiszerre, 361 takarmányra és 312 élelmiszerekkel érintkezésbe kerülÅ‘ anyagokra irányult.A leggyakoribb értesítések a takarmányban, szárított gyümölcsben, diófélékben fellelhetÅ‘ alfatoxinokkal, valamint a Kínából származó konyhai eszközökbÅ‘l kioldódó vegyi anyagokkal kapcsolatosan érkeztek.

Biztonságosabb import

Külön elismerést érdemel az uniós határokon folytatott biztonsági ellenÅ‘rzések szigorítása.Az értesítések közel fele az EU határán visszautasított élelmiszerre és takarmányra vonatkozott. Amikor ilyen terméket azonosítanak, a RASFF-rendszer tájékoztatja a szóban forgó nem uniós tagállamot, és felkéri, hogy hozzon korrekciós intézkedést annak érdekében, hogy a probléma többé ne fordulhasson elÅ‘.Olyan esetekben, amikor súlyos vagy hosszasan fennálló problémára derül fény, a Bizottság felkéri a kérdéses országot, hogy sürgÅ‘sen alkalmazzon olyan korrekciós intézkedéseket, mint például a létesítmények jegyzékbÅ‘l való törlése, az export leállítása vagy az ellenÅ‘rzések szigorítása.

Kockázatcsökkentés és válságkezelés

Az utóbbi években a RASFF-rendszer segítségével számos súlyos, élelmiszerbÅ‘l származó betegség-kitörésre reagáltunk, és enyhítettük azok hatásait, ezek közé tartozik a dioxin-válság és az E. coli-járvány.2011-ben a RASFF kulcsszerepet játszott két számottevÅ‘ élelmiszerbiztonsági probléma kezelésében:ezek a fukusimai katasztrófa és az E. coli-járvány.

Az E. coli-járvány az Unió történelmének egyik legsúlyosabb élelmiszerbÅ‘l származó betegség-kitörése volt, amely több mint ötven áldozatot követelt, elsÅ‘sorban Németországban.SzakértÅ‘i munkacsoport dolgozott teljes intenzitással annak érdekében, hogy azonosítsák a járványkitörés forrását, és megkönnyítsék a gyors információcserét; mindez lehetÅ‘vé tette, hogy az élelmiszerbiztonsági hatóságok hatékonyan reagáljanak, és enyhítsék a járvány egészségügyi és gazdasági hatásait.

A fukusimai katasztrófa:Miután a fukusimai atomerÅ‘mű 2011 márciusában radioaktivitást bocsátott ki a környezetbe, a Bizottság a RASFF-rendszeren keresztül felkérte a tagállamokat, hogy elemezzék a Japánból importált élelmiszerek és takarmányok radioaktivitásának szintjét.A Bizottság megelÅ‘zÅ‘ intézkedést fogadott el, mely elÅ‘írja, hogy a japán hatóságok szúrópróbaszerű ellenÅ‘rzéseket hajtsanak végre az érintett területrÅ‘l származó valamennyi exportált élelmiszeren és takarmányon; ezt az intézkedést a belépési ponton további véletlenszerű ellenÅ‘rzések egészítik ki.Az intézkedések igen magas szintű közegészség-védelmet biztosítottak.Bebizonyosodott, hogy a RASFF-rendszer a tagállamokkal folytatott hatékony és gyors kommunikáció elengedhetetlen eszközea helyzet alakulását,a szükséges intézkedéseket,valamint az ellenÅ‘rzések eredményeit tekintve.A rendszeresen felülvizsgált intézkedések 2012-ben is tovább alkalmazandók.

Összegyűjtött tapasztalatok

A 2011-es válsághelyzeteket követÅ‘en számos lényeges tanulság vonható le; ezeket egy szintén ma nyilvánosságra hozott bizottsági dokumentum2 tartalmazza.Az alábbi felsorolás a legfontosabb területeket tartalmazza:

  • A RASFF-rendszer fejlesztése az iRASFF bevezetése révén – egy olyan online értesítési felület létrehozása, mely a RASFF-rendszer munkáját minden eddiginél gyorsabbá és hatékonyabbá teszi.

  • A jelenleg érvényes, válságkezeléssel kapcsolatos szabvány működési eljárások felülvizsgálata, a szükséges rugalmasság megÅ‘rzése mellett.

  • A nyomon követhetÅ‘ség szabályainak felülvizsgálata annak érdekében, hogy a veszélyes termékeket gyorsabban és hatékonyabban lehessen visszakeresni, és a piaci forgalomból kivonni.

  • Az élelmiszerbÅ‘l származó betegségekkel kapcsolatos vizsgálatokat, a járványkitörések kezelését és az elsÅ‘dleges termelés higiéniáját célzó képzések megvalósítása a fÅ‘bb kereskedelmi partnerek számára (az EU „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” elnevezésű programjának égisze alatt, valamint együttműködve az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA) és az Európai Járványvédelmi Központtal (ECDC)).

  • A mag- és csíratermelés egyedi szabályainak kidolgozása.

  • A válságkommunikációs tevékenységek koordinációjának javítása.

A következÅ‘ lépések

A Bizottság és a tagállamok együtt folytatják a jelentési rendszerek hatékonyabbá tételét, ami lehetÅ‘vé teszi a nemzeti hatóságok számára, hogy a mintavételeket és a vizsgálatokat a meglévÅ‘ forrásokhoz igazítva célzottabban hajtsák végre.

Továbbra is folytatódik a munka a RASFF-rendszer finomítása, valamint a különbözÅ‘ hálózatok jelzÅ‘rendszereinek összehangolása terén. Az újonnan megjelenÅ‘ kockázatok továbbra is hangsúlyosak, emellett az összegyűjtött tapasztalatokkal foglalkozó dokumentumban meghatározott tevékenységek megvalósítására összpontosítunk.

 Ugrás az oldalra
Hozzáadom: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Hozzászólások (0 elküldve):

Szóljon hozzá comment

Írja be a kódot:

  • email Elküldöm ismerősőmnek
  • print Nyomtatóbarát verzió
  • Plain text Csak szöveg
Értékelje ezt a cikket
1.00